Beérkezési-, csengetési- és eltávozási rend

A gyerekeknek reggel a Kassa utcai főbejáraton kell bejönniük, majd a földszinti folyosón keresztül kimenniük az udvarra. (A tanulóknak 7.45-ig kell az iskolába érkezniük.)

Kérjük a kedves Szülőket, hogy gyermeküket legfeljebb a zöld vaskapuig kísérjék annak érdekében, hogy a kerékpártárolók folyamatosan megközelíthetők legyenek.
Kérjük továbbá, hogy gépkocsijukkal ne akadályozzák a Kassa utca forgalmát; gyermeküket lehetőleg ne pont a bejáratig hozzák!


Csengetési rend:

1. óra: 8.00 - 8.45
reggeliző szünet: 8.45 - 9.00 (a tanulók a tantermekben maradnak)
2. óra: 9.00 - 9.45
3. óra: 10.00 - 10.45
4. óra: 11.00 - 11.45
ebédszünet I.: 11.45 - 12.05 
5. óra: 12.05 - 12.50
ebédszünet II.: 12.50 - 13.05
6. óra: 13.05 - 13.50
7. óra: 13.55 - 14.40

 

A napközi foglalkozások 17.00-ig tartanak, 17.30-ig összevont ügyeletet biztosítunk.


 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 27. és 46. §-a  alapján a 2013/14-es tanévtől a tanulóknak kötelező részt venniük általános iskolában a tanítási órák után szervezett, 16 óráig tartó egyéb foglalkozásokon (napközi, tanulószoba, szakkör, korrepetálás stb.) is. A szülő azonban indokolt esetben kérheti, hogy gyermeke 16 óra előtt eltávozzon az iskolából. Ezért kérjük, hogy ilyen igény esetén szíveskedjenek az ellenőrzőben található táblázatot – az egész tanítási évre vonatkozóan – kitöltve benyújtani gyermekük osztályfőnökének. A kérelemben kérjük, jelöljék meg a távozás időpontját, indokát, továbbá azt, hogy a gyermek egyedül vagy szülői kísérettel távozik-e el az iskolából. Az utóbbi esetben meg kell nevezni, hogy ki viszi el a tanulót. A kérelemről – a fenti jogszabály alapján – az intézményvezető hoz döntést a kérelem beérkezésétől számított három napon belül.

Statisztika

12331029
Ma
Tegnap
Összesen
3520
18629
12331029

Facebook